بانک الکترونیک شرکت های تولیدی
کلیه سرمایه گذاران، صاحبان پروژه های اقتصادی استان مي توانند جهت معرفي شركت به منظور مشاركت سرمايه گذاري در فازهاي توسعه، تأمين مواد اوليه، صادرات و بازاريابي محصولات توليدي و...، اطلاعات شركت خود را در اين بانك ثبت نمايند.
ورود یا ثبت نام
فرم الکترونیک فرصت های سرمایه گذاری
سرمایه گذاران و صاحبان پروژه های اقتصادی و شرکت های مشاوره طرح های اقتصادی که متقاضی معرفی پروژه خود به منظور جذب سرمایه از طریق مشارکت سرمایه گذاران خارجی می باشند، می توانند نسبت به ثبت اطلاعات پروژه خود جهت ارائه به سرمایه گذاران خارجی اقدام نمايند.
ثبت و تکمیل فرم
پنجره واحد سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی
این سامانه در راستای ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور وحدت رویه در ارائه خدمات، مدیریت یکپارچه، تسهیل گردش کار و کاهش زمان صدور مجوزها و تمرکز بخشی به خدمات مجوزهای کسب و کار دستگاه های اجرایی استان ایجاد شده است.
مشاهده
کتاب های الکترونیکی
در این بخش می توانید آخرین نسخه الکترونیک کتاب های منتشر شده توسط اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی و مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی را مشاهده و در صورت تمایل دریافت نمایید.
مشاهده و دریافت کتاب ها
پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی
پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی راه اندازی شده است و درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی بصورت الکترو نیکی بررسی شده و مجوز سرمایه گذاریی خارجی صادر می گردد.
مشاهده
سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری و رسیدگی به شکایات
سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری و رسیدگی به شکایات مربوط به متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار
ثبت یا پیگیری شکایت