فرم درخواست سرمایه گذاری

سرمایه گذار محترم لطفا جهت درخواست سرمایه گذاری و امکان پیگیری بهتر، فرم زیر را پر نمایید. پس از بررسی اطلاعات، مدارک مورد نیاز و زمان مراجعه برای شما ارسال خواهد شد.

(تکمیل کننده فرم مسئول صحت اطلاعات می باشد.تکمیل موارد ستاره دار ضروری است.)

 


مشخصات پروژه
عنوان پروژه *
بخش
زیر بخش
محصولات / خدمات *
مکان
تنها مجاز به انتخاب یک مورد هستید.


یک مورد انتخاب نمائید.
بایستی تنها یک مورد انتخاب کنید.
شرح پروژه *
ظرفیت سالانه
وضعیت پروژه
دسترسی به مواد اولیه داخلی / محلی *
درصد
عددی مابین 100-0 وارد شود.
فروش *
درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجی درصد
عددی مابین 100-0 وارد شود.
دوره زمانی ساخت *
سال
عدد وارد نمائید.
وضعیت پروژه
ساختار مالی
جدول مالی
کلیه فیلدهای این بخش به صورت عددی تکمیل شود.


شرح منابع مالی مورد نیاز داخلی (ریالی) منابع مالی موردنیاز خارجی (ارزی)
برحسب میلیون یورو
جمع کل میلیون یورو
میلیون ریال نرخ
(نرخ تبدیل به یورو)
معادل برحسب میلیون یورو
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش متغیر
سرمایه کل

ارزش ماشین آلات و تجهیزات خارجی * میلیون یورو
ارزش ماشین آلات و تجهیزات داخلی * میلیون یورو
ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی خارجی * میلیون یورو
ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی داخلی * میلیون یورو
ارزش فعلی خالص(NPV) * یورو برای سال
نرخ بازده داخلی( IRR) * درصد
دوره باز پرداخت سرمایه(PP) * سال
اطلاعات عمومی
نوع پروژه
مشخصات شرکت
نام (اشخاص حقیقی / حقوقی) *
نام شرکت *

آدرس *

تلفن *
مثال:05632214233
فاکس
مثال:05632214233
وب سایت
مثال:www.google.com
مثال:ali@yahoo.com
کارآفرین محلی
لطفاً مدارک زیر، در صورت وجود پیوست گردد:
مدارک ارسالی بایستی به صورت یک عکس با پسوند(png, jpg, jpeg)و یا در قالب یک فایل متنی با پسوند (doc, pdf)ارسال شود.


خروج