فرم رسیدگی به شکایات و مشکلات

  مشخصات اعتراض کننده :
 1. شخص حقیقی
 2. آقای/ خانم : *
 3. نام پدر : *
 4. شماره شناسنامه : *
 5. کد ملی : *
 6. شخص حقوقی
 7. نام شرکت :
 8. شماره ثبت :
 9. مقیم :
 10. نوع فعالیت :
 11. مشخصات تکمیلی
 12. نام مرجع مسئول صدور مجوز : *
 13. عنوان مجوز یا خدمات تقاضا شده : *
 14. شماره ارجاع /پرونده در دستگاه متشاکی : *
 15. علت اعتراض : *
  قانع نشدن از پاسخ منفی مرجع مسئول
  عدم رعایت مهلت های قانونی مقرردر ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
 16. توضیحات در خصوص علت اعتراض : *
 17. شرح مختصری از اقدامات صورت پذیرفته توسط متقاضی :
 18. فهرست مدارک مرتبط ضمیمه شده :


  پسوند فایل های ارسالی باید jpeg یا jpg ویا png باشد و حجم فایل ارسالی کمتر از 300 کیلوبایت باشد.
 19. اطلاعات تماس با متقاضی :
 20. شماره تلفن :
 21. شماره تلفن همراه : *
 22. پست الکترونیکی :
 23. نشانی :
 24. لطفا کد روبرو را در کادر وارد نمایید: