اخبار و اطلاعیه ها

هم راستا با اهداف جذب سرمایه ها، مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی در جهت هدایت و حمایت سرمایه گذاران ، رفع موانع سرمایه گذاری و فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه ها، ضمن خیر مقدم به سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در این استان به عرض می رساند مسئولین این استان آماده راهنمایی و هدایت سرمایه گذاران و ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری و یا از طریق مکاتبه با نشانه های زیر می باشد.

 

دکتر جواد قناعت


استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی

ارتباط با استاندار

پیام گیر: ۳۲۳۸۶۰۰۰(۰۵۶)
 
دورنگار: ۳۲۳۸۶۱۹۰(۰۵۶)

 

دکتر مرتضی ذاکریان


مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی

ارتباط با مدیرکل

تلفن : 32400161-056

دورنگار: 32400160-056مسئول اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری : آقای محسن مودی

تلفن: 323400148-056

فاکس: 323400151-0561

پست الکترونیک مرکز خدمات سرمایه گذاری : info@investin-khj.ir

آدرس: بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان