اخبار و اطلاعیه ها

هم راستا با اهداف جذب سرمایه ها، مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی در جهت هدایت و حمایت سرمایه گذاران ، رفع موانع سرمایه گذاری و فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه ها ضمن خیر مقدم به سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در این استان  به عرض می رساند که مسئولین این استان آماده فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری و یا از طریق مکاتبه با نشانه های زیر می باشد.

 

آقای وجه اله خدمتگزار


استاندار و رئیس مرکز خدمات و ستاد سرمایه گذاری خراسان جنوبی

 

 

 

آقای سید مهدی رمضانی


مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، نائب رئیس مرکز خدمات و دبیر ستاد سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی

 

 

 


تلفن اداره کل امور اقتصادری و دارایی : 4330160-0561

دورنما اداره کل امور اقتصادری و دارایی : 2213236-0561

مسئول مرکز خدمات سرمایه گذاری : آقای محسن مودی

تلفن مستقیم مسئول مرکز خدمات سرمایه گذاری : 2214233-0561

فاکس مرکز خدمات سرمایه گذاری : 2214233-0561

پست الکترونیک مرکز خدمات سرمایه گذاری : info@investin-khj.ir

آدرس وب سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری : www.investin-sk.ir

آدرس: بیرجند خیابان دانشگاه ، دانشگاه 1 ، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان